Allmänna köpvillkor
Priser
Betalning
Leverans
Outlösta paket
Transportskada
Saknade produkter
Reklamationer med garanti
Returrätt
Övrigt
Tvist
Moms
Reservation
Prisändringar
Varumärken

--------------------------------------------------------------------

Allmänna köpvillkor
Om du har frågor om leveranser, betalning etc. är du välkommen att skicka e-post
till vår kundtjänst. Du kan också kontakta kundtjänst på fax: 0705-201087.

Priser
Priser anges i svenska kronor.
Vid normala prishöjningar från våra leverantörer och valutaförändringar förbehåller
vi oss rätten att utan förvarning höja våra priser. Vi förbehåller oss rätten att
restnotera artiklar.
Inga expeditionsavgifter uttages.

Betalning
Betalning mot postförskott, faktura eller förskottsbetalning till vårt plusgirokonto:
Betalningsmottagare: connoisseur bokhandel ab. Vid postförskottsbeställning
tillkommer postens avgifter + frakt. Vid förskottsbetalning tillkommer endast frakt.

Leverans
Beställningar skickas normalt inom 1 - 5 arbetsdagar från det att beställningen
erhållits. Om en produkt tillfälligt är slut i lager skickas ett meddelande om
beräknad leveranstid. Leverans sker vanligtvis med Företagspaket eller
Postpaket.

Outlösta paket
Om beställda produkter ej löses ut blir kunden skyldig att erlägga dubbel frakt,
postavgifter och en emballage/ expeditionsavgift på 200 kr (exkl moms).

Transportskada
Skulle någon av våra produkter vara skadad vid leverans måste Posten eller
transportföretaget kontaktas omgående. Spara emballaget som bevis. Efter anmäld
skada kontakta kundtjänst på tel 0705-201087 eller e-post order@marinlitteratur.se 
så att nya produkter kan levereras så snart som möjligt.

Saknade produkter
Om leverans uteblir eller om något saknas i leveransen kontakta kundtjänst på fax
0705-201087 eller skicka e-post till order@marinlitteratur.se

Reklamationer med garanti
Garantitiden är ett år från leveransdagen. Garantin gäller vid normal användning.
Skador beroende på felaktig eller vårdslös användning omfattas inte av garantin.
Fakturan/Kvitto måste uppvisas för att garantin skall gälla. CBM
(CB Marinlitteratur KB) svarar inte för direkt eller indirekt skada,
merarbete eller andra merkostnader i samband med försålda produkters
användning. Om ett fel upptäcks på en produkt och garanti åberopas, skicka den
felaktiga produkten till CBM (CB Marinlitteratur KB) tillsammans med ifylld
returblankett. Returen sker på kundens bekostnad och risk. Skulle det inte vara
fel på produkten uttages en kontrollavgift på 100 kr (exkl moms) och returfrakt.

Returrätt
Om du av någon anledning ångrar ett köp har du rätt att returnera produkten inom
7 dagar från leveransdagen för utbyte eller återbetalning. Produkten måste
returneras i oskadat skick och i oskadad originalförpackning. Vid retur av vara
som ser använd ut, eller med trasiga alt. "fula" kartonger orsakat av kunden,
nekas öppet köp. Returer belagda med lösen, löses ej. Vid postorderköp gäller
den dag du löser ut ditt paket som den första öppet köp-dagen. Produkten
skickas till CBM (CB Marinlitteratur KB) tillsammans med ifylld returblankett.
Returen sker på kundens bekostnad och risk.

Övrigt
Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar, samt byte av fabrikat där
produkterna är likvärdiga. Om du inte skulle vara nöjd med ersättningsprodukten
har du full returrätt och får pengarna tillbaka för produkten och returfrakten.
I övrigt gäller vad som anges under "Returrätt" ovan. Falska beställningar beivras.
Alla trafik loggas med IP nr.

Tvist
Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

Moms
Våra priser är inkl. 6% moms (25% moms på frakt) om annat ej anges.

Reservation
Vi reserverar oss mot slutförsäljning, bild- och textfel på trycksaker. Vi förbehåller
oss rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående meddelande.
Beställt gods levereras väsentligen i enlighet med beskrivning på vår hemsida.

Prisändringar
Vi förbehåller oss rätten att höja eller sänka våra priser. Prishöjning kan ske
vid t.ex. leverantörsbyte eller om valutakurser alt. statliga pålagor förändras.

Varumärken
Alla märken och varumärken är egendom av deras respektive ägare.

 

© Copyright CB Marinlitteratur KB 2000-2015.